نظر نمایندگان استان بوشهر در مورد FATF
3 نفر از نمایندگان استان بوشهر نظرات خود را در مورد FATF اعلام کردند که یکی دیگر از نمایندگان استان هیچ نظری در این مورد نداده است.
كدخبر: id-6503
تاريخ: 2018-06-11 07:11:24

به گزارش \"تنگستان نما\"،  نمایندگان مجلس با ۱۳۸ رأی مثبت با مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مدت دو ماه تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپا موافقت کردند.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو یکی از پرسر و صداترین لایحه‌هایی است که در مجلس دهم مطرح شده است.

3 نفر از نمایندگان استان بوشهر نظرات خود را در مورد FATF اعلام کردند و یکی دیگر از نمایندگان استان هیچ نظری در این مورد نداده است.

اسامی نمایندگان مجلس اعلام شده اسم 3 نماینده استان در آن دیده می شود که نظرات خود را داده اند ولی اسمی از نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در این لیست وجود نداشت.

سید کمال الدین شهریاری نماینده تنگستان و دشتی، عبدالحمید خدری  نماینده بوشهر، گناوه و دیلم، سعادت نماینده دشتستان نظرات خود را با این قرارداد اعلام کرده اند.

سید کمال الدین شهریاری نماینده تنگستان و دشتی هیچ تصمیمی در مورد FATF نگرفته است، محمدباقر سعادت نماینده دشتستان هم در این مورد تصمیم نگرفته و عبدالحمید خدری نماینده بوشهر مخالفت خور را در مورد FATF اعلام کرده است.

سکینه الماسی نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه تنها نماینده استان بوشهر که هیچ نظری در مورد FATF نداده است که خود جای سوال  دارد.

آنچه می خوانید نظرات موافقان و مخالفان است که در حال تکمیل شدن است:

            استان          حوزه انتخابیه         نماینده                   رأی
 آذربایجان غربیمهابادمحمودزاده موافق
 آذربایجان غربیارومیهقاضی‌پورمخالف
 آذربایجان شرقیتبریز، آذرشهر و اسکوبیگی مخالف
 آذربایجان شرقیتبریز، آذرشهر و اسکوسعیدی مخالف
 آذربایجان شرقیتبریز، آذرشهر و اسکوفرهنگیمخالف
 آذربایجان شرقیملکانخدادادی مخالف
 آذربایجان شرقیمیانهشیویاریمخالف
 آذربایجان شرقیشبسترآقاپور موافق
 اردبیلپارس آبادپورحسین موافق
 اردبیلگرمی و دشت مغانمیرزاده تصمیم نگرفته‌ام
 اردبیلاردبیل، نیر و نمینفیضی موافق
 اردبیلاردبیل، نیر و نمینکریمی تصمیم نگرفته‌ام
 اردبیلخلخالخالقی تصمیم نگرفته‌ام
 اصفهاناصفهانسالک مخالف
 اصفهاناصفهانکامرانمخالف
 اصفهاناصفهانعابدی تصمیم نگرفته‌ام
 اصفهانفلاورجانموسوی لارگانیمخالف
 اصفهانخمینی شهرابطحیمخالف
 اصفهاننجف آباد، تیران و کرونبوترابیمخالف
 اصفهاناردستانطباطبایی نژادمخالف
 اصفهانفریدنترکیمخالف
 اصفهانشهرضامحمودیتصمیم نگرفته‌ام
 اصفهاننایینعباسعلی پور بافرانیتصمیم نگرفته‌ام
 اصفهانشاهین شهر، میمه و برخوارحاجی دلیگانیمخالف
 اصفهانسمیرمسلیمیتصمیم نگرفته‌ام
 اصفهانکاشانسید جواد ساداتی‌نژادمخالف
 البرزکرج، فردیس، آسارا و اشتهاردکولیوندمخالف
 البرزساوجبلاغ، طالقان و نظرآبادبهمنیمخالف
 البرزکرجاکبریانمخالف
 بوشهربوشهر، دیلم و گناوهخدریمخالف
 بوشهردشتی و تنگستانشهریاریتصمیم نگرفته‌ام
 بوشهردشستانسعادتتصمیم نگرفته‌ام
 خراسان جنوبیقائنات و زیرکوهفلاحتیمخالف
 خراسان جنوبیطبس، فردوس، بشرویه  و سرایانحسنخانیمخالف
 خراسان جنوبیبیرجند، خوسف و درمیانعبادیمخالف
 خراسان رضویمشهد و کلاتپژمان فرمخالف
 خراسان رضویمشهد و کلاترضا شیرانمخالف
 خراسان رضویمشهد و کلاتقاضی زاده هاشمیمخالف
 خراسان رضوینیشابور و فیروزههاجر چنارانیمخالف
 خراسان رضویچناران و طرقبهمحمد دهقانمخالف
 خراسان رضویکاشمر، خلیل آباد و بردسکنبهروز بنیادیموافق
 خراسان رضویمشهدبحرینیمخالف
 خراسان رضویمشهدکریمی قدوسیمخالف
 خوزستانشوشسید راضی نوریمخالف
 خوزستانآبادانکعبیمخالف
 خوزستانآبادانمختارتصمیم نگرفته‌ام
 خوزستانخرمشهرسامریمخالف
 خوزستانآبادانشرفیمخالف
 خوزستانماهشهرگلمرادیمخالف
 خوزستاناندیمشکحسنوندمخالف
 خوزستاندزفولعباس پاپی‌زادهمخالف
 خوزستاندشت آزادگانقاسم ساعدیمخالف
 خوزستانشادگانناصری‌نژادمخالف
 زنجانابهر، خرمدرهمحمد عزیزیمخالف
 زنجانطارم و زنجانفریدون احمدیمخالف
 زنجانطارم و زنجانعلی وقفچیتصمیم نگرفته‌ام
 سمنانسمنان، مهدیشهر و سرخههمتیموافق
 سمنانشاهرودحسینی شاهرودیمخالف
 سمناندامغانحسن بیگیمخالف
 سمنانگرمسار و آرادانکاتبمخالف
 سیستان و بلوچستانزاهدانشهریاریمخالف
 سیستان و بلوچستانزاهدانیارمحمدیمخالف
 سیستان و بلوچستانزابلدهمردهمخالف
 سیستان و بلوچستانزابلکیخاتصمیم نگرفته‌ام
 سیستان و بلوچستانسراواندرازهیمخالف
 سیستان و بلوچستانخاشعلی کردمخالف
 کرمانکرمان و راورمحمدمهدی زاهدیمخالف
 کرمانجیرفتکمالی پورمخالف
 فارسجهرممحمدرضا رضاییمخالف
 فارسشیرازمسعود رضاییتصمیم نگرفته‌ام
 فارسخرامه، سروستان و کوارداریوش اسماعیلیمخالف
 کهگیلویه و بویراحمدبویراحمد و دنازارعیمخالف
 گیلانآستاراولی داداشیمخالف
 گیلانرودسرمحمد عباسیمخالف
 گیلانرشتکوچکی نژادمخالف
 گیلانتالش، رضوانشهر و ماسالمحمود شکریمخالف
 گلستانرامیان و آزادشهرابراهیمیمخالف
 لرستانخرم آبادملکشاهی رادمخالف
 لرستانبروجردگودرزیمخالف
 لرستاندورودکیان پورتصمیم نگرفته‌ام
 لرستانکوهدشتالهیار ملکشاهیمخالف
 لرستاندورودخدابخشیتصمیم نگرفته‌ام
 لرستانسلسله و دلفانعلی رستمیانمخالف
 مازندرانسارییوسف نژادتصمیم نگرفته‌ام
 مازندرانقائمشهر و سوادکوهادیانیمخالف
 مازندرانبابلنیازآذریمخالف
 مازندرانفریدونکنار و بابلسرنانواکناریمخالف
 مازندراننور و محمودآبادعلی اسماعیلیتصمیم نگرفته‌ام
 مرکزیتفرش، آشتیان و فراهانمحمد حسینیموافق به شرط رفع ایرادات
 مرکزیدلیجان و محلاتعلی سلیمیمخالف
 مرکزیساوه و زرندیهمحمد منصوریمخالف
 مرکزیاراک، کمیجان و خذابمقدسیتصمیم نگرفته‌ام
 همدانهمدانامیر خجستهمخالف
 همدانهمدانحاجی باباییمخالف
 همداننهاوندبهرام نیامخالف
 همدانملایراحد آزادیخواهمخالف
 همدانبهار و کبودرآهنگمحمدعلی پورمختارمخالف
 همداناسدآباداکبر رنجبرزادهمخالف
 همدانتویسرکانمحمدمهدی مفتحمخالف
 قمقمذوالنورمخالف
 قمقمامیرآبادیمخالف
 تهرانورامیننقوی حسینیمخالف
 تهرانتهرانکواکبیانموافق
 کرمانشاهکرمانشاهسید قاسم جاسمیمخالف
 کرمانشاهسنقر و کلیاییسیدجواد حسینی‌کیامخالف
 کردستانسنندجسیداحسن علویمخالف

 

/انتهای پیام