کسی که سال ۸۸ ادعای تقلب کرد و ۹۶ رای داد باید عذر خواهی کند یا اعتصاب+ پوستر به گزارش تنگستان نما،

به گزارش "تنگستان نما"، این روزها اخبار اعتصاب غذای مخوب کروبی به خبر برخی رسانه ها تبدیل شده است.

افرادی که کروبی را تحریک کردند تا به سبک حمید بقایی برای رسیدن به هدف اعتصاب کند، حتی مراعات این را نکردند که اعتصاب غذا را بقایی چهل ساله توانست تحمل کند اما نفهمیدند که ممکن است کروبی هفتاد ساله نتواند این اعتصاب را تحمل کرده و از این بابت آسیب جدی ببینید.

 آیا کسانی که کروبی را تحریک کردند به این کار فکر کرده اند که در صورت مرگ کروبی باید مسئولیت این کارشان و هزینه ای که برای نظام تراشیدند را گردن بگیرند؟

 

 

انتهای پیام/