تصاویر/ افتتاح ۳ پروژه در عالیشهر به گزارش تنگستان نما،

به گزارش "تنگستان نما"، عکس: فریده جعفری زاده

http://pgnews.ir/gozaresh/uploads/1291758144ALISHAHR1397112177.jpg