محدوده ترسیمی محدوده سند بنچاق حدود صدوشصت سال قبل است به گزارش تنگستان نما،
رئیس شورای اسلامی شهر اهرم در بین مردم این شهر صحبتهای کرد که عبدالحسین ذاکری واکنش نشان داد.
جوابیه به شرح زیر می باشد:
بسمه تعالی
ریاست محترم اداره منابع طبیعی شهرستان تنگستان و دبیر هیات حل اختلاف ماده واحده قانون اراضی
سلام علیکم
احتراما
 با توجه به پرونده شماره ۱۴۸۹  کمیسیون ماده واحده موضوع ماده ۵۶ تنگستان که منجر بصدور دادنامه شماره ۳۳۲ مورخ ۹۱/۳/۲۴ گردیده و دادنامه مذکور پس تز ثبت در دفتر دبیرخانه آن هیأت رسما به اینجانب و سایر وراث ابلاغ و تسلیم گردید اما تحت تأثیر عواملی فرا تشکیلاتی بر خلاف قواعد و قوانین جاری توسط اداره منابع طبیعی تنگستان مورد اعتراض قرار گرفت و طی دادنامه شماره ۹۱۰۳۳۶ مورخ ۹۱/۵/۲۲ پرونده کلاسه ۹۱۰۲۳۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تنگستان حکم بر رسیدگی مجدد توسط کمیسیون ماده ۵۶ شهرستان تنگستان صادر گردید و عملا پرونده مذکور بیش از ۷ سال راکد ماند تا اینکه حدود یکماه قبل به برکت تحولات در قوه ارجمند قضاییه به جریان افتاد اکنون با توجه به رسیدگی و بازدید اخیر اعضای محترم هیات و
همانطور که در پرونده منعکس است و به اعضای محترم هیات که به اتفاق آزاده قاسمی زاده رییس منابع طبیعی تنگستان بهنگام رسیدگی تاکید کردم محدوده ترسیمی محدوده سند بنچاق حدود صدوشصت سال قبل است که جد ما خریداری کرده و برای اثبات اصالت سند به هر کجا که مایلید قابل ارجاع است.
بیشتر این محدوده در گذر زمان انتقال پیدا کرده که محدوده نخلستان آبگرم و شمال محدوده قسمت آقایان جمالی و نخلستان محدوده پمپ بنزین و محدوده شاهزاده باقر که متعلق به وراث شادروان آقا سید غلامحسین هاشمی می باشد همچنین قطعه زمین شمال نخلستان آبگرم که بیش از پنجاه سال قبل مرحوم شیخ مصطفی بحرانی از مرحوم پدر بزرگم خریداری کرده و مستند به سند مذکور هم اکنون قطعه ای از آن در تصرف مالکانه ورثه محترم مرحوم شیخ مصطفی بحرانی می باشد ( پرونده کلاسه ۸۸۰۰۱۰ شعبه اول دادگاه محترم عمومی حقوقی تنگستان) که در دعوی با منابع طبیعی حکم بر له آنان صادر شده است.
محدوده جنوب دره باغ اوبا که پشت قسمتی که در تصرف اداره اطلاعات قرار گرفته و جنوب آن دره بنگه می باشد که شمال تاسیسات آب شهرداری اهرم  عبور می کند و مقابل منزل فعلی اقای نادر شاهنده پور به دره بنگه متصل می شود و حدود دویست هکتار است و بیمارستان و ثبت و بهزیستی و اموزش و پرورش و ارشاد وووو در آن محدوده قرار دارد  و متعلق به شهرداری اهرم بوده است که حدود دویست هکتار است که خارج محدوده مورد دعوی اینجانب و جمع کثیر وراث است (بعلت فوت مرحوم عمویم شیخ عبدالمجید وکالت مع الواسطه آن مرحوم به اینجانب ابطال گردید و دارای ۸ نفر وارث می باشد و از این پس بنده ذی سمت در  پیگیری سهم وراث آن مرحوم نمی باشم).
سهم اینجانب و عمویم حاج شیخ عبدالحسن ذاکری و بیش از بیست خانوار دیگر با کسر محدوده های مذکور تخمینا در حد صدو سی تا صدو چهل هکتار یا کمتر باشد که بعلت بالا بودن هزینه تفکیک بجهت فقد بضاعت مالی اکثریت وراث  قادر به تأمین هزینه  نقشه برداری و تفکیک نمی باشم و استدعا دارم با توجه به محل های مذکور که خارج از موضوع دعوی ماست و نقشه های آن در اداره منابع طبیعی شهرستان وجود دارد نسبت به کسر محدوده های خارج از دعوی اقام و با ملاحظه رای شماره ۴۵ مورخ ۸۵/۲/۲۴ پرونده کلاسه ۴۹/۵۰/۸۴ دادگاه محترم اصلا ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بوشهر که مستند به استعلامات ثبتی صدو چهارده هکتار و یکهزار و ششصد و چهل و پنج متر مربع در محدوده سند بنچاق اینجانب و سایر وراث بعنوان بلاصاحب قلمداد شده  و بنا به درخواست ستاد محترم اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) سی هکتار بعنوان مستثنیات  از این قطعه صدو چهارده هکتاری  بنام ستاد محترم اجرایی مذکور حکم صادر گردیده است و در پرونده موجود است و با عنایت به نامه شماره ۴۵۶۰ مورخ ۸۴/۴/۲۵ اداره ثبت اسناد و املاک تنگستان و آگهی تشخیص شماره ۲۶۹۱ مورخ ۲۵۳۵/۴/۲۱  و رأی کمیسیون ماده ۵۶ مورخ ۱۳۳۵/۹/۱۴ که همگی حکایت از خارج از حدود اراضی ملی بودن بیش از صدو چهارده هکتار (بیش از ۱۱۴ هکتار) اراضی محدوده مذکور دارد و اسناد متعدد رسمی و عادی تقدیمی که در پرونده موجود است از جمله رأی معترض عنه که بلاوجه برای بررسی مجدد اعاده گردیده مؤید حقانیت خواسته ما می باشد رسیدگی.و صدور رای شایسته مورد استدعاست
شیخ عبدالحسن ذاکری، عبدالحسین ذاکری به وکالت از جمع کثیری از وراث