تصاویر/ در ساحل «بندر گناوه» چه خبر است؟ به گزارش تنگستان نما،

عکس: علی کرم غلام/ درحالی که زمان زیادی از مشاهده لکه‌های نفتی در سواحل شهرستان گناوه نگذشته، تصاویری از انبوه فضولات گوسفند در بخش دیگری از سواحل گناوه منتشر شده است. درخصوص منشا این آلودگی ها باید منتظر پیگیری و پاسخگویی نهادهای مسئول درخصوص چرایی رسیدن مدفوع‌های حیوانی به ساحل گناوه ماند.

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/07/13/13980713000061637058403749879360_10692_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/07/13/13980713000061637058403770816915_32875_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/07/13/13980713000061637058403776441917_76431_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/07/13/13980713000061637058403781441948_17834_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/07/13/13980713000061637058403787451468_72407_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/07/13/13980713000061637058403761285629_58010_PhotoT.jpg