برگزاری بزرگداشت سردار شهید «زایر خضرخان اهرمی» در تنگستان به گزارش تنگستان نما،
همایش بزرگداشت «زایر خضرخان اهرمی» اواخر سال جاری برگزار می‌شود.
در راستای معرفی و آشنایی بیشتر جامعه با شخصیت سردار شهید «زایر خضرخان اهرمی» همایش بزرگداشت این مبارزه ضد استعماری در اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.

سردار «زایر خضرخان اهرمی» ملقب به «امیر اسلام» از همرزمان سردار شهید «رئیسعلی دلواری» در نبرد علیه نیروهای انگلیس بسال ۱۳۳۳ه ق. در جنگ اول جهانی در دلوار و بوشهر در جنوب ایران بوده است که به واسطه شدت فشارهای استعمارگران انگلیسی مدتی در کوه های خائیز به سر می‌برد و سرانجام به دست یکی از نزدیکانش و به همراه پسرش سام میرزا در سال (۱۳۴۱ ه. ق/ ۱۳۰۱ ش) در شهر اهرم به شهادت رسید.

انتهای پیام/