دولت خط مشی دقیقی برای تولید انبوه مسکن ندارد به گزارش تنگستان نما،

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به موضوعات مطرح شده در برخی از رسانه ها درباره حذف شرط مالکیت خصوصی در روند ثبت نام طرح ملی مسکن، گفت: در صورت حذف مالکیت خصوصی، مسکن به طبقاتی از جامعه که توان تأمین حداقل مسکن مورد نیاز خود را ندارند، ارائه می شود و این مسکن دولتی ساخته شده و در مالکیت دولت قرار خواهد داشت و تنها به مدت زمان محدود و معینی به خانوارهای مربوطه واگذار می شود.

تولید انبوه مسکن

خانوارهای متقاضی مساکن فاقد مالکیت خصوصی اکثرا از اقشار ضعیف جامعه هستند

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خانوارهای متقاضی مساکن فاقد مالکیت خصوصی اکثرا از اقشار ضعیف جامعه بوده که تحت پوشش دستگاه های حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد هستند.

وی گفت: فرآیند واگذاری این مساکن به اینگونه است که افراد از طریق دستگاه های حمایتی معرفی شده و مسکن مربوطه برای مدت محدودی به آن ها واگذار می شود و پس از توانمند شدنشان، مسکن باز پس گرفته خواهد شد.

هیچ هزینه ای از متقاضیان مساکن فاقد مالکیت خصوصی گرفته نمی شود

مساکن فاقد مالکیت خصوصی توسط دولت و با اعتبارات ملی ساخته شده و در اختیار متقاضیان نیازمند قرار می گیرد و در این میان هیچ هزینه ای از متقاضی گرفته نمی شود، این روش در بسیاری از کشورها اجرایی شده و اغلب به نام مسکن اجتماعی شهرت دارد

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: مساکن فاقد مالکیت خصوصی توسط دولت و با اعتبارات ملی ساخته شده و در اختیار متقاضیان نیازمند قرار می گیرد و در این میان هیچ هزینه ای از متقاضی گرفته نمی شود، این روش در بسیاری از کشورها اجرایی شده و اغلب به نام مسکن اجتماعی شهرت دارد.

شهریاری ادامه داد: حال در این رابطه این سوال مطرح می شود که آیا دولت برای اجرای طرح مسکن بدون مالکیت خصوصی، منابع اعتباری لازم را دارا است تا برای اجرای طرح، هزینه ای از متقاضیان دریافت نکند.

دولت خط مشی دقیقی برای اجرای طرح ملی مسکن ندارد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی دولت و وزارت راه و شهرسازی خط مشی دقیقی برای اجرای طرح ملی مسکن ندارد و این مسئله موجب گمانه زنی های مختلف درباره فرآیند اجرای طرح شده است، بنابر این دولت باید در گام نخست شرایط را برای اجرای طرح فراهم کند./