آمدن “میشو” در شاهین وتو شد! به گزارش تنگستان نما،

در حالی که مسیگر مدیرعامل باشگاه شاهین شهرداری از توافق با “میشو کریستیچوویچ” مربی کروات خبر داده بود؛ ولی اما گویا در جلسه چند ساعته هیات مدیره باشگاه شاهین شهرداری، خبری از این توافق نبوده است و احتمال دارد حضور این مربی خارجی با تاخیر انجام شود و شاید هم حضور او منتفی گردد.

به گزارش «خلیج فارس»؛ گفته می شود هیات مدیره هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده اند و حتی نام هایی مانند علی کریمی، فرهاد مجیدی، پرویز مظلومی، مهدی پاشازاده، محمد تقوی برای نیمکت شاهین کاندیدا شده اند.