خواهشا طایفه ای و به خاطر سیم کارت رای ندید+ فیلم به گزارش تنگستان نما،

علی جمالی روحانی اهرمی در یادواره شهدا در مسجد امام حسین ع اهرم گفت: نظام به مدیر احتیاج دارد و مدیر به خانواده احتیاج دارد.

وی افزود: شهر ما چه ظرفیتهای دارد شهر ۱۵ هزار نفری چه اقتصادی پایداری در این شهر است و التماس و  خواهشا می کنم در انتخابات طایفه ای رای ندید و  برای یک سیم کارت رای ندید.