شهرداریها طبق قانون می توانند در مناسبات فرهنگی مشارکت کنند به گزارش تنگستان نما،

مسلم سلیمانی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تنگستان در گفتگو با خبرنگار تنگستان نما گفت: ماده ۱۶ و ۱۷ قانون شهرداریها این اجازه را می دهد که شهرداریها در برنامه های فرهنگی و اجتماعی و برنامه های مناسبتی شهر همکاری و مشارکت داشته باشند.

وی تاکید کرد: طبق ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت و کمک شهرداری ها به دستگاه های اجرایی به صورت نقدی یا غیر نقدی فاقد وجاهت قانونی است.

وی تاکید کرد: شهرداری به هیچ عنوان نمی تواند به دستگاههای اجرایی شهر به لحاظ مالی کمک داشته باشد ولی نکته مهم و قابل ذکر برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی سطح شهر است که شهرداری پس از گرفتن مصوبه شورای شهر می تواند از محل بودجه پیش بینی شده هر سال در آن مشارکت داشته باشد.

سلیمانی تصریح کرد: ماده ۱۶ و ۱۷ قانون شهرداریها این اجازه را می دهد که شهرداری در سقف معین و بازه زمانی معین در طول سال در بحث برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهر مشارکت داشته و کمک کنند.

 

انتهای پیام/