مدیر برکنار شده اداره تنگستان، مجدد پست گرفت به گزارش تنگستان نما،

یکی از مسئولین شهرستان تنگستان که دوران مدیریت پرحاشیه ای را سپری کرده بود و حتی نسبت به برخی مراسمات انقلابی واکنش منفی نشان داده بود، مجدد پست گرفت.

این شخص مدتی پس از عمومی شدن عملکرد پر حرف و حدیثش در مسئولیت قبلی و مدتی بعد از ماجرای مذکور از سمتش برکنار شد.

جای سوال است که این شخص اگر عدم صلاحیت برای تصدی مسئولیت داشت با چه بررسی و کارشناسی متصدی مسئولیت جدید شده است.

 

انتهای پیام/