مرکز فوریت های اجتماعی هرشنبه در مسکن مهر و خیرین اهرم به گزارش تنگستان نما،

خدیجه جمالی رییس بهزیستی شهرستان تنگستان گفت: تیم سیار اورژانس اجتماعی بهزیستی تنگستان به منظور شناسایی گروه های هدف خود ودر راستای توسعه سلامت اجتماعی وکاهش آسیب های شهری، طرح استقرار هفتگی خودروی سیار خود وارائه مشاوره رایگان را از مهرماه ۹۸ درمحل مساکن مهر و خیرین اهرم اجرا می کند.

وی افزود: کارشناسان مرکز فوریت های اجتماعی هرشنبه ساعت ۱۰صبح در محدوده مساکن مهروخیرین جهت ارائه مشاوره وهم چنین شناسایی موارد آسیب همسرآزاری، کودک آزاری و زنان آسیب دیده و بدسرپرست و… حضور دارد و در صورت لزوم، موارد را به مرکز مداخله دربحران وسایر قسمت های بهزیستی ارجاع میدهد.

جمالی اظهار داشت: مراجعه کنندگان می توانند خارج از گروه های هدف اورژانس، از سایر مشاوره های تخصصی در موارد فردی و خانوادگی، فرزندپروری و… به صورت رایگان بهره مند شوند و از این طریق این امکان فراهم شده است که اقشار کم درآمد جامعه که توان پرداخت هزینه های مشاوره و روانشناسی را ندارند، از خدمات مشاوره ای استفاده کنند.

بیرمی

انتهای پیام/