تمرین شاهین اهرم قبل از بازی شاهین جاهئینک+ تصاویر به گزارش تنگستان نما،

تیم شاهین اهرم با مربی گیری سامان بیدار خود را برای مسابقه با تیم هم نام و هم شهرستانی خود شاهین جاهئینک در استادیوم شهدای بنه گز آماده می کند.

شاهین اهرم در دو مسابقه خود ۶ امتیاز دارد.