تصاویر/ شب قدر متفاوت از سالیان گذشته در بوشهر به گزارش تنگستان نما،

تصاویری از برگزاری مراسم احیاء سومین شب قدر در مصلای بوشهر

https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/2/28/11912508_984.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/2/28/11912509_708.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/2/28/11912512_238.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/2/28/11912511_163.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/2/28/11912510_241.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/2/28/11912513_611.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/2/28/11912514_502.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/2/28/11912515_494.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/2/28/11912518_697.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/2/28/11912517_615.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/2/28/11912516_218.jpg