آخرین دیدار شهید حسین سپهری اهرمی با دخترش+ فیلم به گزارش تنگستان نما،
شهید حسین سپهری اهرمی اهل اهرم و یکی از کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و شهرستان تنگستان بود که در ۲۱ اردیبهشت ۹۹ و در جریان حادثه شناور کنارک به شهادت رسید.