تصاویر/ کنگره سرداران و ۲ هزار شهید استان بوشهر

کنگره سرداران و ۲ هزارو ۱۲۱ شهید استان بوشهر صبح روز چهارشنبه با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بوشهر برگزار شد. عکس: سعید طاهری پور – عباس حیدری

 

ه‌های بین‌المللی بوشهر برگزار شد. عکس: سعید طاهری پور – عباس حیدری

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893447.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893448.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893450.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893454.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893458.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893456.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893457.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893459.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893463.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893462.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893461.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893460.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893464.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893465.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893466.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893467.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893821.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893831.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893836.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893838.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893827.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893826.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893830.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893796.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893791.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893790.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893790.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893779.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893758.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/15/4/156893759.jpg

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.