تصاویری از مرحوم مهرداد میناوند

به گزارش تنگستان نما؛ مهرداد میناوند پیشکسوت تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس که به ویروس کرونا مبتلا شده بود، دقایقی پیش درگذشت.

پیام پارسایی/ علیرضا زینلی

https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360476_886.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360477_356.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360478_744.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360479_859.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360480_438.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360481_118.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360482_614.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360483_770.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360484_338.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360485_464.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360486_216.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360487_665.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360488_252.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360489_510.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360490_411.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360491_822.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360492_749.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360493_325.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360494_984.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360495_489.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360538_523.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360539_160.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360540_474.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360541_326.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360542_503.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360543_412.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360549_658.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360550_393.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360551_544.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360552_866.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360553_463.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360634_957.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360635_694.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360636_968.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360638_433.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360639_414.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360644_722.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/11/9/13360645_585.jpg
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.