راه اندازی مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی با هدف تسهیل

به گزارش تنگستان نما؛ راه اندازی مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی با هدف تسهیل دسترسی گروه‌های هدف به خدمات سازمان در شهرستان تنگستان راه اندازی شد.
مدینه جمالی رئیس بهزیستی شهرستان تنگستان ضمن تبریک به مناسبت دهه فجر عنوان کرد که سازمان بهزیستی بر اساس بند ۴ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام به صدور مجوز راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی نموده است از جمله اهداف راه اندازی مراکز مثبت توزیع عادلانه خدمات، تسهیل بازخورد از دریافت خدمات، تسهیل دسترسی گروه‌های هدف به خدمات سازمان و توزیع عادلانه خدمات که راه‌اندازی مراکز۱۹ هدف را دنبال می کند.

وی افزود:  هم اکنون در راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی خدمات ،به صورت تجمیع شده و تخصصی و متمرکز در بستر دولت الکترونیک در اختیار جامعه هدف بهزیستی قرار می گیرد.
جمالی عنوان کرد: خدماتی که قبلاً به صورت پراکنده از طریق موسسات غیر دولتی و کلینیک و سایر مراکز وابسته به بهزیستی ارائه می گردیده هم اکنون خیلی اصولی و بهتر و بر اساس محل سکونت افراد از طریق نزدیک‌ترین مرکز به محل سکونت جامعه هدف ارائه می گردد؛ و به جای مراجعه مددجو، مددکار به صورت حضور فعال در محل سکونت مددجو، اقدام به رفع ،پیگیری و پاسخگویی به موقع به جامعه هدف میکند.
وی بیان کرد: فعالیت بهزیستی قرار است از طریق این مراکز ارائه شود و در شهرستان تنگستان ۳ مرکز هم اکنون مشغول به فعالیت و ارائه خدمت می باشد که دو مرکز در شهر اهرم یک مرکز در شهر دلوار می باشد.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.