دردایران جوان اخراج مهین دوست و مشایخ باغیرت نیست

به گزارش تنگستان نما؛ ایران جوان مریض ‌احوال است خون ایران جوان آدم های درغگو وچندچهره کثیف کردند! ایران جوان فعلی نیاز به خانه تکانی اساسی دارد آدم های اطراف اش نه صداقت دارند نه شجاعت !

دوای درد ایران جوان اخراج مربی اخلاق مداری چون محمد مهین دوست و سجاد باغیرت نیست دوای دردایران جوان شستشوی مغزی تفکرات پوسیده این باشگاه قدیمی است ،هرجا درغگویی رواج داشته باشد نفرت و نابودی حکم فرما خواهد بود.

ایران جوان نیاز مبرم به آدم های سالم و پاک دارد قطعا اگر تفکرات گذشته تغییر پیدا نکند همان آش است و هم کاسه! هیات مدیره ایران جوان در تصمیم گیری های خودشان تجدید نظر کنند در شرایط فعلی ایران جوان نیاز به آرامش دارد و همدلی از این اتفاقات اخیر پیشکسوتان و بزرگان ایران جوان دل نگران شده اند.

باید از این عزیزان نه فقط درشرایط بحرانی در تمامی موارد مشورت گرفت ایران جوان دست شما امانت است سعی کنید امانت دار خوبی باشید.

حسن غریبی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.