خالی آمار بارندگی تنگستان در خروجی های اداره کل هواشناسی استان بوشهر

به گزارش تنگستان نما؛ تنگستان به ایستگاه سینوپتیک(همدیدی) نیاز دارد،
در روز های بارندگی اخیر میزان بارندگی در شهرهای مختلف استان اعلام شد و متاسفانه خبری از میزان بارندگی در شهر اهرم و شهرستان تنگستان نیست.

البته جای سوال دارد چرا در بین شهرستان های ده گانه استان بوشهر شهرستان تنگستان که دارای سه بخش دشت، کوهستانی و ساحلی دریایی است و هم چنین شهر اهرم که مرکز شهرستان است فاقد ایستگاه های سینوپتیک خشکی و کوهستانی و دریایی است؟ و نیز چرا در گزارشات اخبار میزان بارندگی ها مربوط به شهر اهرم و شهرستان تنگستان وجود ندارد؟

گفتنی است روستای چاهکوتاه و شهر آبپخش که مرکز بخش است ایستگاه اصلی دارند ولی نسبت به این مهم در شهرستان تنگستان از طرف مسئولین بالا دستی کوتاهی شده است.

خوب است با توجه به سیاست های سازمان هواشناسی احداث ایستگاه های سینوپتیک(همدیدی) که توسط کارشناسان همدیدی اطلاعات جمع آوری و کد و مخابره می شد در دستور کار قرار گیرد هرچند با بررسی معلوم شد اداره کل هواشناسی استان بوشهر نصب ایستگاههای خودکار را درشهرستان ها در دستور کار داشته ولی متاسفانه این ایستگاههای خود کار بعضا خوب عمل نمی کنند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.