حوزه مقاومت بسیج روح الله اهرم موفق ترین حوزه درسطح حوزه ها ی سپاه تنگستان

به گزارش تنگستان نما؛ سروان پاسدار ناصرزایرعلی زاده فرمانده حوزه روح الله اهرم گفت:پویایی وتحرک بسیجیان مهمترین عامل درموفقیت این حوزه درسطح حوزه های شهرستان شد.

سروان پاسدار ناصرزایرعلی زاده فرمانده حوزه روح الله اهرم که به عنوان حوزه نمونه درسطح حوزه های مقاومت سپاه تنگستان معرفی شد گفت:پویایی وتحرک بسیجیان جوان وتازه نفس درانجام مأموریتهای ابلاغی یکی از مهمترین عوامل دربدست آمدن این عنوان  درجشنواره مالک اشتر شهرستان برای حوزه گردید.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج روح الله درپاسخ به این سوال که چه عواملی باعث گردید که حوزه شما توسط کمیته ارزیاب بعنوان  حوزه نمونه سپاه تنگستان معرفی شود گفت:تشکیل یک مدیریتی بسیار قوی درسطح حوزه بعنوان شورای حوزه وهمچنین تشکیل مداوم شورای هم اندیشی برای دستیابی به بهترین راهکارهای جذب وارتقاء برنامه ها ی بسیج یکی از مهمترین عوامل بود.

ناصرزایر علی زاده درادامه افزود:ایجاد پویایی وتحرک درسطح پایگاههای مقاومت باایجاد تغییر درمدیریتهای پایگاه واستفاده وانتصاب نیروهای جوان،پرتلاش ومومن انقلابی برای اجرای برنامه های پایگاه نیز دلیل وعامل دیگر این موفقیت بود.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج روح الله درپایان تصریح کرد:امسال وانتهای  سال گذشته با راه اندازی گروههای جهادی وسفیر سلامت برای مقابله با محرومیت زدایی وهمچنین مقابله با ویروس کرونا بسیجیان این حوزه آستین همت را بالازدند وهم دوش دیگر نهادها فعالیت نمودند.

پایان خبر/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.