انتصاب سرپرست جدید مرکز آموزش ،پژوهش های توسعه و آینده نگری+ حکم

به گزارش تنگستان نما؛ سرپرست جدید مرکز آموزش ،پژوهش های توسعه و آینده نگری استان بوشهر منصوب شد.

با حکم علی درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، خانم مهرانگیز قلی پور به عنوان سرپرست مرکز آموزش ، پژوهش های توسعه و آینده نگری استان بوشهر ، منصوب شد. پیش از این شاهینی این مسئولیت را بر عهده داشته که در جایگاه معاونت منابع انسانی و پشتیبانی مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور قرار گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.